خدمات مهندسی

بخش مهندسي شرکت هواي پاک انديشان پيشگام داراي زير مجموعه هاي آب و فاضلاب، هوا و صدا، و بهداشت حرفه اي بوده که در طي سال هاي گذشته با انجام پروژه هاي کوچک و بزرگ در صنايع گوناگون به يکي از قويترين شرکت هاي ارائه دهنده خدمات مهندسي محيط زيست مبدل شده است.

الودگی هوا

شرکت هوای پاک اندیشان پیشگام علاوه بر اینکه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه گازها و ذرات معلق است قادر به انجام فعالیت های ذیل در زمینه آلودگی هوا می باشد:

1- نمونه برداری و آنالیز آلاینده های خروجی از دودکش

– نمونه برداری کل ذرات خروجی از دودکش

– آنالیز ذرات با اندازه های مختلف در خروجی دودکش

– آنالیز توزیع ذرات جهت طراحی سیستم های کنترل ذرات معلق خروجی دودکش

– نمونه برداری و آنالیز فلزات سنگین و عناصر جزیی ( مس، سرب، روی، جیوه، نیکل و غیره ) در خروجی دودکش و هوای آزاد

– نمونه برداری و آنالیز آلاینده های گازی { منوکسیدکربن (CO) ، دی اکسیدکربن (CO2) ، منوکسیدنیتروژن(NO)،دیاکسیدنیتروژن(NO2)، دی اکسیدگوگرد(SO2)، سولفیدهیدروژن( H2S) و کل هیدروکربن ها (THC ) }در خروجی دودکش و هوای آزاد

– نمونه برداری و آنالیز ترکیبات آلی ( بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن، هگزان، استایرن، فرمالدئید، دی اکسن و فوران

2- مشاوره، طراحی و ساخت دستگاه های کنترل آلودگی هوا

– سیکلون، بگ فیلتر، اسکرابر، بیوفیلتر، صافی چکنده بیولوژیکی، سوزاننده حرارتی و کاتالیستی و انواع جاذب های کنترل آلودگی هوا

3- ارایه دهنده انواع دستگاه ها و فیلترهای(پارچه بگ فیلتر، کربن فعال، کاتالیست، هپا و اولپا) تصفیه هوا

4- برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره در زمینه آلودگی هوا

5- مدل سازی انتشار آلاینده های هوا

6- سنجش گازهای خروجی از اگزوز خودرو هاي بنزيني CO , CO2 , NOX , HC و opacity خودرو های دیزلی

اب و فاضلاب

1- نمونه برداری و آنالیز پارامترهای مختلف در آب( کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، روی، سختی، قلیائیت، هدایت الکتریکی، کلراید، سولفات، فلزات سنگین و انواع هیدروکربن ها)

2- نمونه برداری و آنالیز پارامترهای مختلف در فاضلاب و پساب( اکسیژن مورد نیاز شیمیایی COD ، اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی BOD، کل جامدات معلق TDS ، کل جامدات محلول TSS ، منیزیم، آهن، منگنز، روی، کلراید، سولفات، فلزات سنگین ، انواع هیدروکربن ها روغن و چربی)

3- طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب انسانی و بهداشتی

4-طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب های صنعتی ( کشتارگاه، آبکاری، شیمیایی و غیره )

5-ارایه پکیج های تصفیه فاضلاب

6- اصلاح و بهبود تصفیه خانه های موجود

7-بهینه سازی مصرف آب و کاهش تولید فاضلاب

هوای محیط

نمونه برداری و آنالیز گازها و بخارات هوای محیط (MTBE,VOC,BTEX,H2SO4,HCL
NH3,HF,O3,THC,SO2,NOX , NO2, NO,CO,…
طبق متدهای :
EPA/ASTM/OSHA/NIOSH

2- نمونه برداری و سنجش ذرات معلق هوای محیط (PM1,PM2.5,PM10,TSP ) طبق متدهای EPA/ASTM/BSI

3- نمونه برداری و آنالیز فلزات سنگین هوای محیط طبق متد EPA

4-سنجش صوت زیست محیط LNP,Leq30,Lmax,Lmin