مواد شیمیایی و کیت های آزمایشگاهی

هوای پاک اندیشان پیشگام

آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

دفتر مرکزی: تهران، میدان ولیعصر، خیابان نصر، پلاک 18 واحد 3

شعبه یک: میدان ولیعصر، ابتدای کریم خان، ساختمان 314، طبقه 2 واحد 4

021-88939381 :تلفن

021-89777005 :فکس

info@hpa-ir.com :ایمیل

hpaco.ltd@gmail.com :جیمیل

ورود به سایت
دوره های تخصصی محیط زیست