دستگاه هاي تصفيه هواي شارپ

دستگاه تصفيه هوای KC-860E

مجهز به سيستم پلاسماكلاستر- مجهز به سيستم مرطوب كننده محيط- امكان تنظيم دستگاه در حالت خودكار- مجهز به چهار فيلتر مجزا- مجهز به چهار سنسور

دستگاه تصفيه هوای KC-850E

توانايي جذب گرد و غبار تا 9/99 درصد - مجهز به فيلتر هپاي آنتي باكتريال جهت جذب ذرات تا 3/0 ميكرون- مجهز به فيلتر كربن اكتيو جهت از بين بردن بوهاي نامطبوع محيطي

دستگاه تصفيه هوای KC-840E

توانايي جذب گرد و غبار تا 9/99 درصد- مجهز به فيلتر هپاي آنتي باكتريال جهت جذب ذرات تا 3/0 ميكرون- مجهز به فيلتر كربن اكتيو جهت از بين بردن بوهاي نامطبوع محيطي

دستگاه تصفيه هوای IG-BC2

مجهز به سيستم پلاسما كلاستر- مجهز به فيلتر شبكه اي- قابليت تنظيم در دو سرعت متفاوت- نشانگر وضعيت فيلتر- قابليت اتصال به فندك اتومبيل

دستگاه تصفيه هوای KC-930E

توانايي جذب گرد و غبار تا 99/9درصد- توانايي جذب ذرات تا 0.3 ميكرون- از بين برنده بوهاي نامطبوع محيطي- جلوگيري از رشد قارچ در فصل بارندگي توسط يون هاي پلاسما كلاستر

دستگاه تصفيه هوای FU-W28E

وانايي جذب گرد و غبار تا 9/99 درصد- مجهز به فيلتر هپا جهت جذب ذرات تا 0.3 ميكرون- مجهز به فيلتر كربن اكتيو جهت از بين بردن بوهاي نامطبوع محيطي- جلوگيري از رشد قارچ در فصل بارندگي توسط يون هاي پلاسماكلاستر

دستگاه تصفيه هوای FU-Y30E

توانايي جذب گرد و غبار تا 99/9درصد- توانايي جذب ذرات تا 0.3 ميكرون- از بين برنده بوهاي نامطبوع محيطي- جلوگيري از رشد قارچ در فصل بارندگي توسط يون هاي پلاسما كلاستر

دستگاه هاي تصفيه هواي کووي

دستگاه تصفيه هوای AP-1008

فيلتراسيون هوا با 4 فيلتر و 7 مرحله فيلتراسيون- جايگزين 3فيلترMMC داراي فيلتر ويژه- چراغ نشانگر ميزان آلودگي هواي محيط- کليدهاي لمسي جهت عملکرد ساده و راحت با دستگاه

دستگاه تصفيه هوای AP-1009

برنده جايزه طراحي سال 2009 فيلتراسيون هوا با پيشرفته ترين فيلتر (هپا) چراغ نشانگر ميزان آلودگي هواي محيط چراغ نشانگر زمان تعويض فيلتر عملکرد اتوماتيک با تنظيم سرعت فيلتراسيون بر حسب ميزان آلودگي

دستگاه تصفيه هوای AP-1004

طراحي بسيار زيبا و مدرن- فيلتراسيون 6 مرحله اي هوا با استفاده از پيشرفته ترين فيلتر (هپا)- عملکرد اتوماتيک با تنظيم سرعت فيلتراسيون بر حسب ميزان آلودگي- قابليت توليد يون منفي

دستگاه تصفيه هوای AP-1005

طراحي بسيار زيبا و مدرن- چراغ نشانگر آلودگي هوا با طرح گلبرگ جهت زيبايي دستگاه- (bedtime-child - Rythm - Turbo)چهار مدل کنترلي براي اجرا- فيلتراسيون 5 مرحله اي- قابليت اتصال به ديوار- داراي ريموت کنترل

دستگاه تصفيه هوای AP-3008

حالت چرخشي خروجي دستگاه جهت ارسال هواي پاکيزه به تمام نواحي اتاق- عملکرد اتوماتيک با تنظيم سرعت فيلتراسيون بر حسب ميزان آلودگي- کليد لمسي جهت عملکرد ساده و راحت

دستگاه تصفيه هوای AP-0510

طراحي بسيار زيبا براي يک تصفيه کننده هوا- سيستم فيلتراسيون مجتمع شده- نشانگر کيفيت هوا- امکان انتخاب براي حالت دستگاه

دستگاه تصفيه هوای AP-0509

فيلتراسيون 3 مرحله اي- کليدهاي لمسي جهت عملکرد ساده و راحت با دستگاه- عملکرد اتوماتيک با تنظيم سرعت فيلتراسيون برحسب ميزان آلودگي